...γιατί το αύριο αποφασίζεται σήμερα

ΚΟΣΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 69 Τ.Κ. 11745 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106540397

ΑΡ. ΓΕΜΗ. 144429803000 – ΑΦΜ: 800897867 – ΔΟΥ ΙΖ’ ΑΘΗΝΩΝ

EMAIL: INFO@KOSMOSIKE.GR